(ศธจ.เพชรบุรี) ร่วมกิจกรรมตามแผนบูรณาการรักษาความสงบเรียบร้อยและการรักษาความสะอาดพื้นที่ ณ บริเวณโดยรอบศาลหลักเมือง อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี