(ศธจ.เพชรบุรี) ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

8-9 มกราคม 2566 นางสาวสุนิตย์ ดีประหลาด ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยข้าราชการกลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท 99 รูปถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดมหาธาตุ วรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี
ระหว่างวันที่ 9 – 23 มกราคม 2566 โดยมีนายณัฎฐชัย
นำพูลสุขสันต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน