ศธจ.เพชรบุรี ร่วมเวทีเสวนาในประเด็น “พลังสตรีและเด็กหญิง ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่ความเสมอภาคระหว่างเพศอย่างยั่งยืน”

24 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.45 น. นางสาวสุนิตย์ ดีประหลาด ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ร่วมเวทีเสวนาในประเด็น “พลังสตรีและเด็กหญิง ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่ความเสมอภาคระหว่างเพศอย่างยั่งยืน” เนื่องในโอกาสวันสตรีสากล จัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ณ ห้องประชุมศักดิเดชน์ ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ.เพชรบุรี