ศึกษาดูงาน….

วันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ศึกษาดูงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี