ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ตรวจติดตามเฝ้าระวังความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในวันวาเลนไทน์

วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้ พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาทั้ง 8 อำเภอ บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ออกตรวจติดตามเฝ้าระวังความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในวันวาเลนไทน์ ในพื้นที่จุดเสี่ยงของแต่ละอำเภอ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

ภาพ/ข่าว..นันทิกร กลุ่มลูกเสือฯ