ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานและสักขีพยานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)ว่าด้วยความร่วมมือในการจัดการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)