ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ตามโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม วันธรรมสวนะ “1 ความดี คนพริบพรีทำได้”

วันที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 07.30 น.  นางสาวสุนิตย์ ดีประหลาด ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย นางสุพรรณภา ศักดิ์ทอง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ตามโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม
วันธรรมสวนะ “1 ความดี คนพริบพรีทำได้” จัดโดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี
เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าวัด ทำบุญ น้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
มาประยุกต์ใช้ในชีวิต  โดยมี นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
เป็นประธานในพิธี  ณ วัดห้วยกวางจริง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี