ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี และโรงเรียนอนุบาลบันไดอิฐ ติดตามความพร้อมช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566