(ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี) ร่วมกิจกรรม “ผู้ว่าฯ ชวนก้าว ชาวเพชรแข็งแรง EP.2”

15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นายรุซลัญน์ เจ๊ะมิ ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน ร่วมกิจกรรม “ผู้ว่าฯ ชวนก้าว ชาวเพชรแข็งแรง EP.2” ณ พระรามราชนิเวศน์ (วังบ้านปืน) มณฑลทหารบกที่ 15 อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานฯ ซึ่งมีกิจกรรมเดินรอบพระรามราชนิเวศน์ (วังบ้านปืน) มณฑลทหารบกที่ 15 และกิจกรรม cool down จากชมรมสมาธิบำบัดพระจอมเกล้าฯ