ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ประชุมทีมงานบริหารของสำนักงาน (ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย) ครั้งที่ 7/2566

16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. นายรุซลัญน์ เจ๊ะมิ ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ประชุมทีมงานบริหารของสำนักงาน (ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย) ครั้งที่ 7/2566 นำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สู่การปฏิบัติของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งข้อราชการ ติดตามการปฏิบัติงาน และร่วมกันหารือแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ณ ห้องประชุมช้องประชาพิทักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี