ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันตอบคำถามจากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 27 ประจำปี พ.ศ. 2566 ระดับจังหวัด

วันเสาร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2566  เวลา 09.00 น.
นายรุซลัญน์ เจ๊ะมิ  ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี
เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันตอบคำถามจากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
ครั้งที่ 27 ประจำปี พ.ศ. 2566 รอบที่ 1  ระดับจังหวัด  สำหรับจังหวัดเพชรบุรี
จัดการแข่งขันโดยสโมสรไลออนส์ในจังหวัดเพชรบุรี ทั้ง 5 สโมสร
ณ หอประชุมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี