สรงน้ำพระประเพณีสงกรานต์…

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 ณ ศาลาพระบูชาประจำสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี (โรงเรียนวังตะโก) นายสมสันต์ ลือกำลัง ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี นำคณะบุคลากรสรงนำพระเนื่องในโอกาสประเพณีสงกรานต์ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยให้คงอยู่สืบไป สาธุ สาธุ สาธุ
ภาพ…วีรยา นำเผยแพร่..ธนิษฐา