สรุปข้อมูลการฉีดวัคซีนนักเรียน อายุ 12 – 18 ปี และครู/บุคลากรทางการศึกษา ในจังหวัดเพชรบุรี

สรุปข้อมูลการฉีดวัคซีนนักเรียน อายุ 12 – 18 ปี และครู/บุคลากรทางการศึกษา ในจังหวัดเพชรบุรี ของหน่วยงานการศึกษาทุกสังกัด (กระทรวงศึกษาธิการ/กระทรวงมหาดไทย/อุดมศึกษาฯ/อื่นๆ ที่จัดการศึกษา) โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี