สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรีเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ คุณวลีวัลย์ ศรีสุขใส ผู้รับบำนาญ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรีเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ คุณวลีวัลย์ ศรีสุขใส ผู้รับบำนาญสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันอังคาร ที่ 30 พฤษภาคม 2566 ณ วัดป้อม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
นำคณะโดย
นางสุนิตย์ ดีประหลาด ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี