สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ขอแจ้งประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรหน่วยงานการศึกษาเพื่อรับรางวัล “ครูดีศรีเมืองเพชร” ประจำปีพุทธศักราช 2564

ประกาศผลการคัดเลือกครูดีศรีเมืองเพชร2564

ทั้งนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี จะจัดส่งเกียรติบัตรให้กับหน่วยงานต้นสังกัดต่อไป