กลุ่มนโยบายและแผน

นางจงกล อรรถอาภรณ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ

นางสุภัทรา บูรณารมย์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ

น.ส.ทักษพร งามขำ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญการ

น.ส.ปัณมาศ พวงระย้า

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ

น.ส.ฐิติกา เพชรสวน

พนักงานธุรการ

กิจกรรมกลุ่มนโยบายและแผน

2 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. นางสาวสุนิตย์ ดีประหลาด ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรีมอบหมายให้ นางเชาวนีย์ สายสุดใจ รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี (หลังเก่า) โดยมีนายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้