กลุ่มบริหารงานบุคคลและคุรุสภา

ว่าง

ผู้อำนวยการกลุ่ม

นายภิมุข ศรีสมบูรณ์

นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ

นางสาววรรณา พันธพฤทธ์พยัต

นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการพิเศษ

น.ส.จันทกานต์ อรุณ

นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ

น.ส.สุมาลี พูลพิพัทร

นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ

นายจิรศักดิ์ ปุญยะศิริ

นิติกร

น.ส.นุศรา อยู่เย็น

เจ้าหน้าที่คุรุสภา

นายปราการ ศรีวรนาถ

เจ้าหน้าที่คุรุสภา

น.ส.ธนพร คงถาวร

พนักงานธุรการ

กิจกรรมกลุ่มบริหารงานบุคคลและคุรุสภา

สอบสัมภาษณ์การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตมเพื่อบรรจุและ แต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย รุ่นที่ 32 ปีการศึกษา 2560

วันจันทร์ ที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น.สอบสัมภาษณ์ก […]

21 กันยายน 2565 คุรุสภาเปิดรับรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพครูการศึกษาพิเศษ พ.ศ. …. ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2565
14 กันยายน 2565 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
14 กันยายน 2565 บัญชีรายละเอียดขอใช้บัญชีสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2564
22 สิงหาคม 2565 สอบสัมภาษณ์การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตมเพื่อบรรจุและ แต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย รุ่นที่ 32 ปีการศึกษา 2560
22 สิงหาคม 2565 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย รุ่นที่ 32 ปีการศึกษา 2560
17 สิงหาคม 2565 การประชุม​คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี​ ครั้งที่​11/2565