กลุ่มบริหารงานบุคคลและคุรุสภา

น.ส.ฤทัยกาญจน์ นาคเส็ง

ผู้อำนวยการกลุ่ม

นายภิมุข ศรีสมบูรณ์

นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ

น.ส.จันทกานต์ อรุณ

นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ

น.ส.สุมาลี พูลพิพัทร

นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ

นายจิรศักดิ์ ปุญยะศิริ

นิติกร

น.ส.ธนพร คงถาวร

พนักงานธุรการ

น.ส.นุศรา อยู่เย็น

เจ้าหน้าที่คุรุสภา

นายปราการ ศรีวรนาถ

เจ้าหน้าที่คุรุสภา

กิจกรรมกลุ่มบริหารงานบุคคลและคุรุสภา

25 มิถุนายน 2564 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2564
24 มิถุนายน 2564 การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี​ ครั้งที่๗/๒๕๖๔
24 มิถุนายน 2564 การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี​ ครั้งที่​ ๗/๒๕๖๔
17 มิถุนายน 2564 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติการสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
15 มิถุนายน 2564 การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี​ ครั้งที่6/2564
13 มิถุนายน 2564 ข้อ 13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน