กลุ่มพัฒนาการศึกษา

นางยุพาภรณ์ จงเจริญ

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา

นางเปรมฤทัย พงษ์พันธุ์

นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ

นางสาวอาริษา แสงปก

เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน

นายกฤษธร กรีดกราย

นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ

กิจกรรมกลุ่มพัฒนาการศึกษา

งานเลขานุการคณะกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา และผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา

18 มีนาคม 2567 เอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 3/2567
18 มีนาคม 2567 เอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 2/2567
15 มีนาคม 2567 ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 3/2567
7 กุมภาพันธ์ 2567 ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 2/2567
15 มกราคม 2567 เอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2567
15 มกราคม 2567 เอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 8/2566
10 มกราคม 2567 ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2567
15 ธันวาคม 2566 ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 8/2566
15 พฤศจิกายน 2566 ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 7/2566
9 พฤศจิกายน 2566 เอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 7/2566
11 สิงหาคม 2566 ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 6/2566
9 สิงหาคม 2566 เอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 6/2566
13 มิถุนายน 2566 เอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 5/2566
13 มิถุนายน 2566 เอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 4/2566
13 มิถุนายน 2566 เอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 3/2566
13 มิถุนายน 2566 เอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 2/2566
6 มิถุนายน 2566 ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 5/2566
28 เมษายน 2566 ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 4/2566
17 มีนาคม 2566 ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 3/2566
10 กุมภาพันธ์ 2566 ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 2/2566
23 มกราคม 2566 เอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2566
21 มกราคม 2566 ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2566
28 ธันวาคม 2565 เอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 3/2565
20 ธันวาคม 2565 ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 3/2565
29 พฤศจิกายน 2565 เอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 2/2565
29 พฤศจิกายน 2565 เอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2565
23 พฤศจิกายน 2565 คำสั่งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ที่ 552/2565 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565
23 พฤศจิกายน 2565 คำสั่งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ที่ 403/2565 ลงวันที่ 5 กันยายน 2565
11 พฤศจิกายน 2565 ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 2/2565
31 ตุลาคม 2565 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ ๖๓/๒๕๖๕ ปีที่ ๓
21 ตุลาคม 2565 ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2565
21 ตุลาคม 2565 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ ๕๙/๒๕๖๕ ปีที่ ๓
3 ตุลาคม 2565 ยินดีต้อนรับศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี
15 กันยายน 2565 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีประชาคมฯ
16 สิงหาคม 2565 ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล และแสดงออกถึงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ปี 2565
16 สิงหาคม 2565 ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล และแสดงออกถึงความจงรักภักดี
15 สิงหาคม 2565 ประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาหลักสูตรฯ โครงการส่งเสริมเวทีประชาคมฯ
15 สิงหาคม 2565 ต้อนรับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศึกษาดูงาน โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมฯ
10 สิงหาคม 2565 การประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาหลักสูตรฯ
18 กรกฎาคม 2565 ตรวจเยี่ยมเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์
11 กรกฎาคม 2565 ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จังหวัดเพชรบุรี
6 กรกฎาคม 2565 วารสารประชาสัมพันธ์ เรื่อง ร่วมติดตามประเมินผลการดำเนินงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE
6 กรกฎาคม 2565 วารสารประชาสัมพันธ์ เรื่อง ต้อนรับคณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
17 มิถุนายน 2565 วารสารประชาสัมพันธ์ เรื่อง รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565
14 มิถุนายน 2565 วารสารประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับความเข้มแข็งการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ปี 2565
14 มิถุนายน 2565 วารสารประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาหลักสูตรฯ โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคม เพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จังหวัดเพชรบุรี
14 มิถุนายน 2565 วารสารประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประชุมคณะทำงานตรวจประเมินกิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2565
9 มิถุนายน 2565 วารสารประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประชุมคณะทำงานพัฒนาหลักสูตรฯ โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมฯ ณ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2
9 มิถุนายน 2565 วารสารประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประชุมคณะทำงานพัฒนาหลักสูตรฯ โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมฯ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี
2 มิถุนายน 2565 วารสารประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 4/2565

งานส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการศึกษา

29 พฤษภาคม 2567 ร่วมการประชุมวิพากษ์หลักสูตรโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2567
27 พฤษภาคม 2567 ประชุมการคัดเลือกเยาวชนคนใหม่เข้ารับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2567
22 พฤษภาคม 2567 ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาโครงการ จัดกิจกรรม CSR มอบทุนการศึกษาให้แก่ นักเรียน นักศึกษาศึกษา ในจังหวัดเพชรบุรี จากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับสถานประกอบกิจการ
20 พฤษภาคม 2567 ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
3 พฤษภาคม 2567 ร่วมประชุมพิจารณากลั่นกรองจัดลำดับรายชื่อนักเรียนผู้มีคุณสมบัติเข้ารับพระราชทานทุนภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)” รุ่นที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2567 ระดับภาค ภาคการศึกษา 4
2 พฤษภาคม 2567 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2567 (วิพากษ์หลักสูตรที่พัฒนาเพิ่มเติม)
1 พฤษภาคม 2567 ร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชุปถัมภ์ประจำจังหวัดเพชรบุรี
19 เมษายน 2567 ข้าตรวจสอบ ติดตาม และสังเกตการณ์การดำเนินการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 ตามมาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ตอบแทน เพื่อโอกาสในการเข้าเรียน ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
19 เมษายน 2567 เข้าตรวจสอบ ติดตาม และสังเกตการณ์การดำเนินการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 ตามมาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ตอบแทน เพื่อโอกาสในการเข้าเรียน ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
18 เมษายน 2567 ประชุมการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 16 ปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 2/2567
11 เมษายน 2567 ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน สอบทานข้อมูลเชิงประจักษ์และพื้นฐานทัศนคติที่ถูกต้องดีงามต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์และประเทศชาติ ของนักเรียนที่ได้รับการเสนอชื่อจากสถานศึกษา เพื่อเข้ารับการคัดเลือกรับทุน การศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 16 ปีการศึกษา 2567
11 เมษายน 2567 ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน สอบทานข้อมูลเชิงประจักษ์และพื้นฐานทัศนคติที่ถูกต้องดีงามต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์และประเทศชาติ ของนักเรียนที่ได้รับการเสนอชื่อจากสถานศึกษา เพื่อเข้ารับการคัดเลือกรับทุน การศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 16 ปีการศึกษา 2567
4 เมษายน 2567 ตรวจสอบ ติดตาม และสังเกตการณ์การดำเนินการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 ตามมาตรการป้องกัน การทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ตอบแทน เพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4 เมษายน 2567 ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน สอบทานข้อมูลเชิงประจักษ์และพื้นฐานทัศนคติที่ถูกต้องดีงามต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์และประเทศชาติ ของนักเรียนที่ได้รับการเสนอชื่อจากสถานศึกษา เพื่อเข้ารับการคัดเลือกรับทุน การศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 16 ปีการศึกษา 2567
4 เมษายน 2567 ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน สอบทานข้อมูลเชิงประจักษ์และพื้นฐานทัศนคติที่ถูกต้องดีงามต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และประเทศชาติ ของนักเรียนที่ได้รับการเสนอชื่อจากสถานศึกษา เพื่อเข้ารับการคัดเลือกรับทุนการศึกษา พระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 16 ปีการศึกษา 2567
4 เมษายน 2567 ประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2567 (กิจกรรมพัฒนาปรับหลักสูตรสถานศึกษาคู่พัฒนาร่วมกับวิทยาลัยพี่เลี้ยง)
29 มีนาคม 2567 ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2567
28 มีนาคม 2567 ร่วมประชุมพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ระหว่างวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย โรงเรียนบ้านหนองชุมพล โรงเรียนวัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์) กิจกรรมปรับสมรรถนะและคำอธิบายรายวิชาของหลักสูตร
26 มีนาคม 2567 ประชุมการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 16 ปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 1/2567
21 มีนาคม 2567 พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) โครงการลงนามความร่วมมือการจัดการศึกษาอาชีวศึกษากับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน
18 มีนาคม 2567 ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จังหวัดเพชรบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
15 มีนาคม 2567
15 มีนาคม 2567 การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลโครงการส่งเสริมเวที และประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรี
15 มีนาคม 2567 การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาโรงเรียนบ้านบางแก้ว
15 มีนาคม 2567 ประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.รุ่นที่ 16 ปี 2567 ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร(ม.ท.ศ.)” ผ่านระบบการประชุมทางไกล (VCS)
14 มีนาคม 2567 การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลโครงการส่งเสริมเวที และประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาโรงเรียนท่ายางวิทยา
14 มีนาคม 2567 การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลโครงการส่งเสริมเวที และประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบ และแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร)
8 มีนาคม 2567 ประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.รุ่นที่ 16 ปี 2567 ภายใต้ ‘มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร(ม.ท.ศ.) ’‘ผ่านระบบการประชุมทางไกล Zoom Meeting
7 มีนาคม 2567 นิเทศ ติดตาม ประเมินผลโครงการส่งเสริมเวที และประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา (หลักสูตรปีการศึกษา 2566)
5 มีนาคม 2567 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับคลื่อนโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567
20 กุมภาพันธ์ 2567 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับคลื่อนโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 (กิจกรรมการวิพากษ์หลักสูตร)
14 กุมภาพันธ์ 2567 การประชุมเชิงปฏิบัติการขับคลื่อนโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 (กิจกรรมการวิพากษ์หลักสูตรฯ)
14 กุมภาพันธ์ 2567 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567
3 กุมภาพันธ์ 2567 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับคลื่อนโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร)
3 กุมภาพันธ์ 2567 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับคลื่อนโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 โรงเรียนบ้านซ่อง (ประชากรบำรุง)
31 มกราคม 2567 ร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การจัดการความปลอดภัยทางถนนสำหรับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 7
24 มกราคม 2567 พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการ “แก่งกระจาน สานพลัง สร้างโอกาสทางการศึกษา” พัฒนาทักษะอาชีพแก่ กลุ่มนักเรียนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาและขาดแคลนทุนทรัพย์ และโครงการ SPARK by กสค.
15 มกราคม 2567 การจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567
20 ธันวาคม 2566 โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมประชุมชี้แจงโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ
8 ธันวาคม 2566 ประชุมหารือการจัดแข่งขันกีฬา “เสมาสามัคคีจังหวัดเพชรบุรี” ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566
28 พฤศจิกายน 2566 การพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จังหวัดเพชรบุรี ในการขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรฯ ประจำปีการศึกษา 2567
28 พฤศจิกายน 2566 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพ แก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2567
21 พฤศจิกายน 2566 โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
28 ตุลาคม 2566 ฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพ “โครงการแก่งกระจาน จุดประกาย สานพลัง เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี”
26 ตุลาคม 2566 ร่วมมอบโล่เกียรติคุณและเข็มเชิดชูเกียรติ “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำปี 2566
28 กันยายน 2566 ร่วมโครงการมหกรรมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “สป. รวมใจ ยกระดับการศึกษาไทยในภูมิภาค” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2 กันยายน 2566 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนักเรียนผู้ได้รับทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 13 – 14
2 กันยายน 2566 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนักเรียนผู้ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2566 และนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.
2 กันยายน 2566 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนักเรียนผู้ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา 2566
2 กันยายน 2566 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนักเรียนผู้ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา 2566

งานส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมการศึกษา

22 มีนาคม 2566 ประชุมปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
25 ตุลาคม 2565 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ ๖๑/๒๕๖๕ ปีที่ ๓
21 ตุลาคม 2565 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ ๕๙/๒๕๖๕ ปีที่ ๓
15 กันยายน 2565 ประชุมการคัดเลือกเยาวชนคนใหม่เข้ารับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำจังหวัดเพชรบุรี
15 กันยายน 2565 ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปรายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาหลักสูตรโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมฯ
15 กันยายน 2565 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีประชาคมฯ
16 สิงหาคม 2565 ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล และแสดงออกถึงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ปี 2565
16 สิงหาคม 2565 ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล และแสดงออกถึงความจงรักภักดี
15 สิงหาคม 2565 ประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาหลักสูตรฯ โครงการส่งเสริมเวทีประชาคมฯ
15 สิงหาคม 2565 ต้อนรับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศึกษาดูงาน โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมฯ
10 สิงหาคม 2565 การประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาหลักสูตรฯ

งานส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมพัฒนาการศึกษา

27 พฤษภาคม 2567 ประชุมการคัดเลือกเยาวชนคนใหม่เข้ารับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2567
22 พฤษภาคม 2567 ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาโครงการ จัดกิจกรรม CSR มอบทุนการศึกษาให้แก่ นักเรียน นักศึกษาศึกษา ในจังหวัดเพชรบุรี จากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับสถานประกอบกิจการ
20 พฤษภาคม 2567 ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
3 พฤษภาคม 2567 ร่วมประชุมพิจารณากลั่นกรองจัดลำดับรายชื่อนักเรียนผู้มีคุณสมบัติเข้ารับพระราชทานทุนภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)” รุ่นที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2567 ระดับภาค ภาคการศึกษา 4
1 พฤษภาคม 2567 ร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชุปถัมภ์ประจำจังหวัดเพชรบุรี
11 เมษายน 2567 ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน สอบทานข้อมูลเชิงประจักษ์และพื้นฐานทัศนคติที่ถูกต้องดีงามต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์และประเทศชาติ ของนักเรียนที่ได้รับการเสนอชื่อจากสถานศึกษา เพื่อเข้ารับการคัดเลือกรับทุน การศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 16 ปีการศึกษา 2567
11 เมษายน 2567 ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน สอบทานข้อมูลเชิงประจักษ์และพื้นฐานทัศนคติที่ถูกต้องดีงามต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์และประเทศชาติ ของนักเรียนที่ได้รับการเสนอชื่อจากสถานศึกษา เพื่อเข้ารับการคัดเลือกรับทุน การศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 16 ปีการศึกษา 2567
26 มีนาคม 2567 ประชุมการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 16 ปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 1/2567
15 มีนาคม 2567 ประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.รุ่นที่ 16 ปี 2567 ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร(ม.ท.ศ.)” ผ่านระบบการประชุมทางไกล (VCS)
9 กุมภาพันธ์ 2567 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 2/2567
3 กุมภาพันธ์ 2567 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับคลื่อนโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร)
3 กุมภาพันธ์ 2567 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับคลื่อนโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 โรงเรียนบ้านซ่อง (ประชากรบำรุง)
31 มกราคม 2567 ร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การจัดการความปลอดภัยทางถนนสำหรับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 7
24 มกราคม 2567 พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการ “แก่งกระจาน สานพลัง สร้างโอกาสทางการศึกษา” พัฒนาทักษะอาชีพแก่ กลุ่มนักเรียนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาและขาดแคลนทุนทรัพย์ และโครงการ SPARK by กสค.
23 มกราคม 2567 อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ
15 มกราคม 2567 การจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567
2 กันยายน 2566 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนักเรียนผู้ได้รับทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 13 – 14
2 กันยายน 2566 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนักเรียนผู้ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2566 และนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.
2 กันยายน 2566 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนักเรียนผู้ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา 2566
2 กันยายน 2566 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนักเรียนผู้ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา 2566
22 มิถุนายน 2566 ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 2/2566
8 เมษายน 2566 โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 15 ปีการศึกษา 2566
8 เมษายน 2566 โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 15 ปีการศึกษา 2566
30 มีนาคม 2566 ประชุมคณะทำงานศูนย์ช่วยเหลือวัยรุ่น (ศชร.) จังหวัดเพชรบุรี ภายใต้พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1/2566
17 มีนาคม 2566 โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
17 มีนาคม 2566 โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบ และแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
17 มีนาคม 2566 โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
17 มีนาคม 2566 กิจกรรม “การศึกษาดูงานและรับสมัครเข้าฝึกอบรม” ภายใต้โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566
13 มีนาคม 2566 โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
13 มีนาคม 2566 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาฯ ม.ท.ศ. ปี 2566 และการคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. รุ่นที่ 15 ปีการศึกษา 2566
25 กุมภาพันธ์ 2566 โครงการส่งเสริเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
24 กุมภาพันธ์ 2566 โครงการส่งเสริเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
15 กุมภาพันธ์ 2566 โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
15 กุมภาพันธ์ 2566 โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
7 กุมภาพันธ์ 2566 พิธีมอบทุนการศึกษาสมาคมชาวเพชรบุรี
21 มกราคม 2566 วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
21 มกราคม 2566 ร่วมงานและส่งมอบของขวัญวันเด็ก ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี
21 มกราคม 2566 Jobs Fair Phetchaburi 2023
21 มกราคม 2566 การจัดการศึกษาทวิศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จังหวัดเพชรบุรี
15 มกราคม 2566 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
15 มกราคม 2566 ร่วมงานและส่งมอบของขวัญ ในกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
15 มกราคม 2566 ๋Jobs Fair Phetchaburi 2023
15 มกราคม 2566 การจัดการศึกษาทวิศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จังหวัดเพชรบุรี
29 ธันวาคม 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน ตามนโยบายและแนวปฏฺิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566
20 ธันวาคม 2565 แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565
1 ธันวาคม 2565 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อ หลังจบการศึกษาภาคบังคับของจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2566
31 ตุลาคม 2565 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ ๖๓/๒๕๖๕ ปีที่ ๓
25 ตุลาคม 2565 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ ๖๑/๒๕๖๕ ปีที่ ๓
21 ตุลาคม 2565 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ ๕๙/๒๕๖๕ ปีที่ ๓
15 กันยายน 2565 ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564

งานจัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโนยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

20 ตุลาคม 2566 เอกสารแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
19 ตุลาคม 2566 สรุปผลการดำเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา และติดตามการรายงานผลการดำเนินงานด้านยาเสพติด ของสถานศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
19 ตุลาคม 2566 สรุปผลการดำเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการอบรมวิทยากรแกนนำเพื่อการใช้ “คู่มือการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข” และ “คู่มือรู้คิด รู้ทัน ป้องกันยาเสพติด” เพื่อเป็นผู้ประเมินการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
9 ตุลาคม 2566 สรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
9 ตุลาคม 2566 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
9 ตุลาคม 2566 สรุปข้อมูลทุนการศึกษาพระบรมวงศานุวงษ์ ทรงอุปถัมภ์ ในจังหวัดเพชรบุรี
24 พฤศจิกายน 2565 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566
24 พฤศจิกายน 2565 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565
31 ตุลาคม 2565 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ ๖๓/๒๕๖๕ ปีที่ ๓
25 ตุลาคม 2565 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ ๖๑/๒๕๖๕ ปีที่ ๓
21 ตุลาคม 2565 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ ๕๙/๒๕๖๕ ปีที่ ๓
30 กันยายน 2565 ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเพชรบุรี
20 กันยายน 2565 คัดเลือกเยาวชนเข้ารับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำปี 2565
15 กันยายน 2565 ประชุมการคัดเลือกเยาวชนคนใหม่เข้ารับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำจังหวัดเพชรบุรี
15 กันยายน 2565 ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปรายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาหลักสูตรโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมฯ
15 กันยายน 2565 ประชุมคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการ 910 ทุนการศึกษาของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ครั้งที่ 1/2565
15 กันยายน 2565 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีประชาคมฯ
16 สิงหาคม 2565 การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565
16 สิงหาคม 2565 ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล และแสดงออกถึงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ปี 2565
16 สิงหาคม 2565 ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล และแสดงออกถึงความจงรักภักดี
15 สิงหาคม 2565 ประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาหลักสูตรฯ โครงการส่งเสริมเวทีประชาคมฯ
15 สิงหาคม 2565 ต้อนรับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศึกษาดูงาน โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมฯ
10 สิงหาคม 2565 การประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาหลักสูตรฯ
3 สิงหาคม 2565 ประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาหลักสูตรฯ โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมฯ
18 กรกฎาคม 2565 ตรวจเยี่ยมเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์
11 กรกฎาคม 2565 ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จังหวัดเพชรบุรี
6 กรกฎาคม 2565 วารสารประชาสัมพันธ์ เรื่อง ร่วมติดตามประเมินผลการดำเนินงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE
6 กรกฎาคม 2565 วารสารประชาสัมพันธ์ เรื่อง ต้อนรับคณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
17 มิถุนายน 2565 วารสารประชาสัมพันธ์ เรื่อง รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565
14 มิถุนายน 2565 วารสารประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับความเข้มแข็งการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ปี 2565
14 มิถุนายน 2565 วารสารประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาหลักสูตรฯ โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคม เพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จังหวัดเพชรบุรี
14 มิถุนายน 2565 วารสารประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประชุมคณะทำงานตรวจประเมินกิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2565
9 มิถุนายน 2565 วารสารประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประชุมคณะทำงานพัฒนาหลักสูตรฯ โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมฯ ณ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2
9 มิถุนายน 2565 วารสารประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประชุมคณะทำงานพัฒนาหลักสูตรฯ โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมฯ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี
2 มิถุนายน 2565 วารสารประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 4/2565
2 มิถุนายน 2565 วารสารประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประชุมเตรียมการรับเสด็จฯทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
31 พฤษภาคม 2565 วารสารประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
26 พฤษภาคม 2565 วารสารประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี
26 พฤษภาคม 2565 วารสารประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประชุม เชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี
23 พฤษภาคม 2565 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยรางวัลพระราชทานนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา พ.ศ.2562
23 พฤษภาคม 2565 ประกาศหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวับพระราชทาน
23 พฤษภาคม 2565 ประกาศรายชื่อฯ รางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2563 และรางวัลชมเชย
23 พฤษภาคม 2565 วารสารประชาสัมพันธ์ เรื่อง พิธีเปิดการติดตามผลการบังคับใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด และร่วมประชุมการป้องกันปัญหายาเสพติดในพื้นที่ฯ
18 พฤษภาคม 2565 วารสารประชาสัมพันธ์ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรฯ โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จังหวัดเพชรบุรี
17 พฤษภาคม 2565 วารสารประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประชุมกลั่นกรองพิจารณาจัดลำดับรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมระดับภาค เข้ารับทุนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2565 ภายใต้มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
10 พฤษภาคม 2565 วารสารประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 3/2565
10 พฤษภาคม 2565 วารสารประชาสัมพันธ์ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และติดตามผลการดำเนินงานด้านยาเสพติดในระบบ NISPAและCATAS ของสถานศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน 2565
27 มกราคม 2565 พิธีมอบโล่รางวัลแก่เด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ของจังหวัดเพชรบุรี

งานส่งเสริม สนับสนุนการป้องกัน และแก้ปัญหายาเสพติด

29 พฤษภาคม 2567 ประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดเพชรบุรีและคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 5/2567
24 เมษายน 2567 ประชุมคณะกรรมการ รักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดเพชรบุรี และคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 4/2567
19 เมษายน 2567 ร่วมประชุมคณะทำงานจัดตั้งสถานพยาบาล ยาเสพติดและการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดรับรองคุณภาพการดำเนินงานคัดกรอง และศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมระดับจังหวัด
27 มีนาคม 2567 ประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดเพชรบุรีและคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 3/2567
29 กุมภาพันธ์ 2567 ประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดเพชรบุรี และคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 2/2567
28 กุมภาพันธ์ 2567 ประเมินผลการดำเนินงานสถานศึกษา สีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข ด้านเอกสาร/เชิงประจักษ์ ตามที่สถานศึกษา/หน่วยงาน ต้นสังกัด เสนอขอรับการประเมินฯ ระดับทอง ระดับเพชร และระดับรักษามาตรฐานเพชร ปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 (วันที่ 4)
27 กุมภาพันธ์ 2567 ประเมินผลการดำเนินงานสถานศึกษา สีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข ด้านเอกสาร/เชิงประจักษ์ ตามที่สถานศึกษา/หน่วยงาน ต้นสังกัด เสนอขอรับการประเมินฯ ระดับเพชร ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต สังกัด สพม.เพชรบุรี
27 กุมภาพันธ์ 2567 ประเมินผลการดำเนินงานสถานศึกษา สีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข ด้านเอกสาร/เชิงประจักษ์ ตามที่สถานศึกษา/หน่วยงาน ต้นสังกัด เสนอขอรับการประเมินฯ ระดับเพชร ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนบ้านหนองยาว(ราษฎร์สามัคคีรังสรรค์) สังกัด สพป.เพชรบุรี เขต 2
22 กุมภาพันธ์ 2567 ประเมินผลการดำเนินงานสถานศึกษา สีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข ด้านเอกสาร/เชิงประจักษ์ ตามที่สถานศึกษา/หน่วยงาน ต้นสังกัด เสนอขอรับการประเมินฯ ระดับทอง ระดับเพชร และระดับรักษามาตรฐานเพชร ปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 (วันแรก)
16 กุมภาพันธ์ 2567 ประเมินผลการดำเนินงานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข การประเมินเชิงประจักษ์ สถานศึกษาผู้ขอรับการประเมินฯ ระดับเงิน ประจำปีการศึกษา 2566 (โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรี)
16 กุมภาพันธ์ 2567 ประเมินผลการดำเนินงานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข การประเมินเชิงประจักษ์ สถานศึกษาผู้ขอรับการประเมินฯ ระดับเงิน ประจำปีการศึกษา 2566 (วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี)
3 กุมภาพันธ์ 2567 ประชุมคณะกรรมการรักษา ความสงบเรียบร้อยจังหวัดเพชรบุรี และคณะกรรมการศูนย์อำนวย การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2567
11 มกราคม 2567 ประชุมเพื่อบูรณาการตามแผนปฏิบัติการกระบวนการสร้างการรับรู้การบูรณาการคัดกรองผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด (Kick off)
29 ธันวาคม 2566 ประชุมคณะกรรมการรักษา ความสงบเรียบร้อยจังหวัดเพชรบุรีและคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 12/2566
16 ธันวาคม 2566 ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข (กลุ่มที่ 3)
16 ธันวาคม 2566 ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข (กลุ่มที่ 2)
15 ธันวาคม 2566 ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข (กลุ่มที่ 1)
6 ธันวาคม 2566 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2567
29 พฤศจิกายน 2566 ประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดเพชรบุรี และคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 11/2566
26 ตุลาคม 2566 ร่วมประชุมและรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ในการประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดเพชรบุรี และคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 10/2566
19 ตุลาคม 2566 สรุปผลการดำเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา และติดตามการรายงานผลการดำเนินงานด้านยาเสพติด ของสถานศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
19 ตุลาคม 2566 สรุปผลการดำเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการอบรมวิทยากรแกนนำเพื่อการใช้ “คู่มือการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข” และ “คู่มือรู้คิด รู้ทัน ป้องกันยาเสพติด” เพื่อเป็นผู้ประเมินการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
28 กันยายน 2566 ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 9/2566
10 กรกฎาคม 2566 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 2/2566
7 กรกฎาคม 2566 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษา ประจำปี 2566 และติดตามการรายงานผลการดำเนินงานด้านยาเสพติด ของสถานศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี กลุ่มที่ 2
7 กรกฎาคม 2566 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษา ประจำปี 2566 และติดตามการรายงานผลการดำเนินงานด้านยาเสพติด ของสถานศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี กลุ่มที่ 1
1 กรกฎาคม 2566 ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 6/2566
23 มิถุนายน 2566 ร่วมกิจกรรมแสดงพลังต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)
22 มิถุนายน 2566 ร่วมต้อนรับการลงพื้นที่ของคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE จังหวัดเพชรบุรี (เพื่อเลื่อนสถานะในปี 2566 เป็นรักษามาตรฐาน พร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร ปีที่ 2)
21 มิถุนายน 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรีร่วมพลังต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
12 มิถุนายน 2566 ประชุมเชิงปฏิบัติการกำกับติดตามของคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 1/2566 (กลุ่มจังหวัดในพื้นที่ ปปส.กทม. ปปส.ภาค 1 และ ปปส.ภาค 7 รวม 26 จังหวัด)
31 พฤษภาคม 2566 ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 5/2566
28 เมษายน 2566 ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 4/2566
29 มีนาคม 2566 ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดเพชรบุรี
29 มีนาคม 2566 ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สำหรับโรงเรียน
29 มีนาคม 2566 โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
17 มีนาคม 2566 การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2566 (ประเภทสถานศึกษา)
2 มีนาคม 2566 เอกสารประกอบการอบรมวิทยากรแกนนำเพื่อการใช้ “คู่มือการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข” และ “คู่มือรู้คิด รู้ทัน ป้องกันยาเสพติด”
24 กุมภาพันธ์ 2566 ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเพชรบุรี
21 มกราคม 2566 TO BE NUMBER ONE
28 ธันวาคม 2565 รายงานผลการปฏิบัติงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
27 ธันวาคม 2565 การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเพชรบุรี
30 พฤศจิกายน 2565 ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดเพชรบุรี
24 พฤศจิกายน 2565 เปิดปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามนโยบายรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระยะเร่งด่วน 3 เดือน (1 พฤศจิกายน 2565 – 31 มกราคม 2566)
23 พฤศจิกายน 2565 ประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการอบรมวิทยากรแกนนำเพื่อการใช้ “คู่มือการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข” และ “คู่มือรู้คิด รู้ทัน ป้องกันยาเสพติด”
11 พฤศจิกายน 2565 ประชุมคณะวิทยากรขยายผลและผู้ประเมินการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด
7 พฤศจิกายน 2565 ประชุมคณะกรรมการทำงานอำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
28 ตุลาคม 2565 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ ๖๒/๒๕๖๕ ปีที่ ๓
25 ตุลาคม 2565 การพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๕โควตาของกระทรวงศึกษาธิการจัดสรรผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด
30 กันยายน 2565 ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเพชรบุรี

งานธุรการและประชาสัมพันธ์

12 มิถุนายน 2567 ร่วมลงพื้นที่เพื่อส่งมอบการพัฒนาด้านกายภาพให้แก่โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วยโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา
30 พฤษภาคม 2567 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการออกแบบโครงสร้างเชิงบริหารจัดการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในกลุ่มพื้นที่ภาคกลาง
30 พฤษภาคม 2567 ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
29 พฤษภาคม 2567 ประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดเพชรบุรีและคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 5/2567
29 พฤษภาคม 2567 ร่วมการประชุมวิพากษ์หลักสูตรโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2567
27 พฤษภาคม 2567 ประชุมการคัดเลือกเยาวชนคนใหม่เข้ารับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2567
22 พฤษภาคม 2567 ร่วมพิธีรับพระราชทานแผ่นธรรมนาวา “วัง”
22 พฤษภาคม 2567 ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาโครงการ จัดกิจกรรม CSR มอบทุนการศึกษาให้แก่ นักเรียน นักศึกษาศึกษา ในจังหวัดเพชรบุรี จากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับสถานประกอบกิจการ
20 พฤษภาคม 2567 ร่วมเป็นเกียรติในการเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนนโยบายโครงการกองทุนการศึกษาให้กับผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ในการกำกับดูแลของ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี โดยคณะอาสาสมัครโครงการกองทุนการศึกษาประจำองคมนตรีและอาสาสมัครประจำพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์
20 พฤษภาคม 2567 ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
7 พฤษภาคม 2567 ร่วมประชุมคณะทำงานบูรณาการคัดกรองบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพ และฟื้นฟูสภาพทางสังคมระดับจังหวัด
7 พฤษภาคม 2567 เข้าตรวจสอบ ติดตาม และสังเกตการณ์การดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567
3 พฤษภาคม 2567 ร่วมประชุมพิจารณากลั่นกรองจัดลำดับรายชื่อนักเรียนผู้มีคุณสมบัติเข้ารับพระราชทานทุนภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)” รุ่นที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2567 ระดับภาค ภาคการศึกษา 4
2 พฤษภาคม 2567 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2567 (วิพากษ์หลักสูตรที่พัฒนาเพิ่มเติม)
1 พฤษภาคม 2567 ร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชุปถัมภ์ประจำจังหวัดเพชรบุรี
24 เมษายน 2567 ประชุมคณะกรรมการ รักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดเพชรบุรี และคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 4/2567
19 เมษายน 2567 ข้าตรวจสอบ ติดตาม และสังเกตการณ์การดำเนินการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 ตามมาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ตอบแทน เพื่อโอกาสในการเข้าเรียน ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
19 เมษายน 2567 ร่วมประชุมคณะทำงานจัดตั้งสถานพยาบาล ยาเสพติดและการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดรับรองคุณภาพการดำเนินงานคัดกรอง และศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมระดับจังหวัด
19 เมษายน 2567 เข้าตรวจสอบ ติดตาม และสังเกตการณ์การดำเนินการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 ตามมาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ตอบแทน เพื่อโอกาสในการเข้าเรียน ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
18 เมษายน 2567 ประชุมการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 16 ปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 2/2567
11 เมษายน 2567 ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน สอบทานข้อมูลเชิงประจักษ์และพื้นฐานทัศนคติที่ถูกต้องดีงามต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์และประเทศชาติ ของนักเรียนที่ได้รับการเสนอชื่อจากสถานศึกษา เพื่อเข้ารับการคัดเลือกรับทุน การศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 16 ปีการศึกษา 2567
11 เมษายน 2567 ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน สอบทานข้อมูลเชิงประจักษ์และพื้นฐานทัศนคติที่ถูกต้องดีงามต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์และประเทศชาติ ของนักเรียนที่ได้รับการเสนอชื่อจากสถานศึกษา เพื่อเข้ารับการคัดเลือกรับทุน การศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 16 ปีการศึกษา 2567
5 เมษายน 2567 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทางตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551”
4 เมษายน 2567 ตรวจสอบ ติดตาม และสังเกตการณ์การดำเนินการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 ตามมาตรการป้องกัน การทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ตอบแทน เพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4 เมษายน 2567 ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน สอบทานข้อมูลเชิงประจักษ์และพื้นฐานทัศนคติที่ถูกต้องดีงามต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์และประเทศชาติ ของนักเรียนที่ได้รับการเสนอชื่อจากสถานศึกษา เพื่อเข้ารับการคัดเลือกรับทุน การศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 16 ปีการศึกษา 2567
4 เมษายน 2567 ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน สอบทานข้อมูลเชิงประจักษ์และพื้นฐานทัศนคติที่ถูกต้องดีงามต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และประเทศชาติ ของนักเรียนที่ได้รับการเสนอชื่อจากสถานศึกษา เพื่อเข้ารับการคัดเลือกรับทุนการศึกษา พระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 16 ปีการศึกษา 2567
4 เมษายน 2567 ประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2567 (กิจกรรมพัฒนาปรับหลักสูตรสถานศึกษาคู่พัฒนาร่วมกับวิทยาลัยพี่เลี้ยง)
29 มีนาคม 2567 ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2567
28 มีนาคม 2567 ร่วมประชุมพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ระหว่างวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย โรงเรียนบ้านหนองชุมพล โรงเรียนวัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์) กิจกรรมปรับสมรรถนะและคำอธิบายรายวิชาของหลักสูตร
27 มีนาคม 2567 ประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดเพชรบุรีและคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 3/2567
26 มีนาคม 2567 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาดำเนินการโครงการสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1/2567
26 มีนาคม 2567 ประชุมการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 16 ปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 1/2567
22 มีนาคม 2567 ประชุมคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2567
21 มีนาคม 2567 พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) โครงการลงนามความร่วมมือการจัดการศึกษาอาชีวศึกษากับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน
18 มีนาคม 2567 ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จังหวัดเพชรบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
15 มีนาคม 2567
15 มีนาคม 2567 ร่วมพิธีเปิดงาน “พระนครคีรี-เมืองเพชร” ครั้งที่ 37 ประจำปี 2567
15 มีนาคม 2567 การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลโครงการส่งเสริมเวที และประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรี
15 มีนาคม 2567 ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 3/2567
15 มีนาคม 2567 ประชุมทางไกลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Weber) การอภิปรายแลกเปลี่ยนความเห็นประเด็น “การมองเป้าหมายการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและความเสมอภาคระหว่างเพศในมิติด้านการศึกษาร่วมกันของศูนย์ประสานงานด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย (Gender Focal Point : GFP)
15 มีนาคม 2567 การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาโรงเรียนบ้านบางแก้ว
15 มีนาคม 2567 ประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.รุ่นที่ 16 ปี 2567 ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร(ม.ท.ศ.)” ผ่านระบบการประชุมทางไกล (VCS)
14 มีนาคม 2567 การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลโครงการส่งเสริมเวที และประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาโรงเรียนท่ายางวิทยา
14 มีนาคม 2567 การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลโครงการส่งเสริมเวที และประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบ และแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร)
8 มีนาคม 2567 ประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.รุ่นที่ 16 ปี 2567 ภายใต้ ‘มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร(ม.ท.ศ.) ’‘ผ่านระบบการประชุมทางไกล Zoom Meeting
7 มีนาคม 2567 เข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2567
7 มีนาคม 2567 นิเทศ ติดตาม ประเมินผลโครงการส่งเสริมเวที และประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา (หลักสูตรปีการศึกษา 2566)
5 มีนาคม 2567 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับคลื่อนโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567
29 กุมภาพันธ์ 2567 ประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดเพชรบุรี และคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 2/2567
28 กุมภาพันธ์ 2567 ประเมินผลการดำเนินงานสถานศึกษา สีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข ด้านเอกสาร/เชิงประจักษ์ ตามที่สถานศึกษา/หน่วยงาน ต้นสังกัด เสนอขอรับการประเมินฯ ระดับทอง ระดับเพชร และระดับรักษามาตรฐานเพชร ปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 (วันที่ 4)

คำสั่งกลุ่มพัฒนาการศึกษา

21 กันยายน 2565 คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ที่ 118/2562 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2562
21 กันยายน 2565 คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ที่ 122/2562 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2562
21 กันยายน 2565 คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ที่ 563/2562 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562
21 กันยายน 2565 คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ที่ 631/2563 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2563
21 กันยายน 2565 คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ที่ 486/2564 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2564
21 กันยายน 2565 คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ที่ 208/2565 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2565
21 กันยายน 2565 คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ที่ 415/2565 ลงวันที่ 7 กันยายน 2565
21 กันยายน 2565 คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ที่ 426/2565 ลงวันที่ 12 กันยายน 2565
26 กันยายน 2565 คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ที่ 405/2565 ลงวันที่ 5 กันยายน 2565
23 พฤศจิกายน 2565 คำสั่งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ที่ 403/2565 ลงวันที่ 5 กันยายน 2565
23 พฤศจิกายน 2565 คำสั่งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ที่ 552/2565 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565
29 ธันวาคม 2565 คำสั่งมอบหมายงานให้ข้าราชการรับผิดชอบและปฏิบัติงานราชการ
8 มิถุนายน 2566 คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ที่ 69/2566 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2566
11 สิงหาคม 2566 คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ที่ 96/2566 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2566
12 ตุลาคม 2566 คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ที่ 5/2566 ลงวันที่ 3 มกราคม 2566
12 ตุลาคม 2566 คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ที่ 16/2566 ลงวันที่ 19 มกราคม 2566
12 ตุลาคม 2566 คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ที่ 76/2566 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2566
12 ตุลาคม 2566 คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ที่ 101/2566 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2566
12 ตุลาคม 2566 ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565
12 ตุลาคม 2566 ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2565
12 ตุลาคม 2566 ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566
12 ตุลาคม 2566 ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ลงวันที่ 7 มีนาคม 2566
12 ตุลาคม 2566 ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ลงวันที่ 13 มีนาคม 2566
12 ตุลาคม 2566 ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ลงวันที่ 13 มีนาคม 2566
12 ตุลาคม 2566 ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2566
12 ตุลาคม 2566 ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2566
16 ตุลาคม 2566 ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ลงวันที่ 30 มีนาคม 2566
16 ตุลาคม 2566 ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2566
19 มีนาคม 2567 คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ที่ 164/2566 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2566
19 มีนาคม 2567 คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ที่ 2/2567 ลงวันที่ 3 มกราคม 2567
19 มีนาคม 2567 คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ที่ 3/2567 ลงวันที่ 5 มกราคม 2567
19 มีนาคม 2567 ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566
19 มีนาคม 2567 ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ลงวันที่ 29 มกราคม 2567
19 มีนาคม 2567 ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567
20 มีนาคม 2567 คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ 426/2567 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2567