หน่วยตรวจสอบภายใน เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ฯ

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565  หน่วยตรวจสอบภายใน เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา 90 พรรษา  12 สิงหาคม 2565 ณ วัดพระพุทธไสยาสน์ (พระนอน) อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี