หน้าแรก

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี

เมนูหลัก

หน่วยงานภายใน

บริการข้อมูล

ระบบหลัก

กิจกรรมทางการศึกษา

ข่าวสารและประกาศของ ศธจ.

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

23 กันยายน 2565 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (วันมหิดล) กิจกรรมปรับภูมิทัศน์สถานพยาบาลประจำตำบล ในวันศุกร์ ที่ 23 กันยายน 2565 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในดง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
20 กันยายน 2565 กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติทุกเช้าวันจันทร์
20 กันยายน 2565 ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการ ของกระทรวงศึกษาธิการ
19 กันยายน 2565 ประชุมทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี

หนังสือราชการแจ้งหน่วยงานในสังกัด

23 กุมภาพันธ์ 2565 การตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 2
4 สิงหาคม 2564 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 3
4 สิงหาคม 2564 ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้แทนเยาวชนไทยเข้าร่วมการประชุมผู้นำเยาวชน (รูปแบบออนไลน์) โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2564
3 สิงหาคม 2564 อนุญาตให้จัดการเรียนการสอนรูปแบบการเรียนการสอน แบบ On Air, Online, On Demand และ On Hand ตลอดทั้ง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
21 กรกฎาคม 2564 ประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ยาเสพติด
20 กรกฎาคม 2564 การจัดการเรียนการสอนรูปแบบการเรียนการสอนปกติ On-site ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
18 กันยายน 2563 การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563
18 กันยายน 2563 ศธ 2093/2036 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2563

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง