อบรบหลักสูตรที่ 8 “ศึกษาสื่อสารผ่านบทเพลง” วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 13.00-15.00น.

เข้าอบรบหลักสูตรที่ 8 “ศึกษาสื่อสารผ่านบทเพลง” วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 13.00-15.00น.
#ตรวจสอบรายชื่อ
(monitor) เข้าอบรม “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม”
(>)ตรวจสอบ username ด้วยเบอร์ / ชื่อ – และรูปภาพวิธีเข้าใช้งานได้ที่
http://aka.ms/moemarket
(-)Username 🙂) เป็นเบอร์มือถือ 10หลักที่แจ้งมา@opsmoe.go.th เช่น 0123456789@opsmoe.go.th
(-)Password 🙂) Opsmoe@123 ( O ตัวแรกตัวใหญ่ที่เหลือตัวเล็ก)
(L)(i)(n)(k) เข้าอบรบหลักสูตรที่ 8 “ศึกษาสื่อสารผ่านบทเพลง” วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 13.00-15.00น.
*สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเอาไว้*
(มี 3 Link ห้องละ 20,000 คน ถ้าเต็ม ให้ลองเข้า link อื่น)
https://aka.ms/opsmoe-0791
https://aka.ms/opsmoe-0792
https://aka.ms/opsmoe-0793