อบรบหลักสูตรที่6 “การออกแบบการเรียนรู้เพื่อสร้างประสบการณ์เรียนรู้สำหรับการศึกษาในยุค Next Education Reimagined ” วันที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00-16.30 น.

(monitor) เข้าอบรม “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม”

(>)ตรวจสอบ username ด้วยเบอร์ / ชื่อ – และรูปภาพวิธีเข้าใช้งานได้ที่
http://aka.ms/moemarket

(-)Username (:) เป็นเบอร์มือถือ 10หลักที่แจ้งมา@opsmoe.go.th เช่น 0123456789@opsmoe.go.th
(-)Password (:) Opsmoe@123 ( O ตัวแรกตัวใหญ่ที่เหลือตัวเล็ก)

(L)(i)(n)(k) เข้าอบรบหลักสูตรที่6 “การออกแบบการเรียนรู้เพื่อสร้างประสบการณ์เรียนรู้สำหรับการศึกษาในยุค Next Education Reimagined ” วันที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00-16.30 น.
*สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเอาไว้*

(มี 3 Link ห้องละ 20,000 คน ถ้าเต็ม ให้ลองเข้า link อื่น)
https://aka.ms/opsmoe-2781
https://aka.ms/opsmoe-2782
https://aka.ms/opsmoe-2783

ห้องจะเปิดให้เข้า 30 นาทีก่อนกำหนดการ สามารถทดสอบการเข้าห้องก่อนเวลาได้ แต่จะเจอว่าห้องยังไม่เริ่ม