อบรมปฏิบัติการพัฒนาขับเคลื่อนการจัดการศึกษาปฐมวัยที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่

4 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นางสุภาณี กิมกัว รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมปฏิบัติการพัฒนาขับเคลื่อนการจัดการศึกษาปฐมวัยที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปฏิงานด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย มีความรู้ ความเข้าใจ มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และสามารถนำนวัตกรรม ไปใช้ในการจัดการศึกษาปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพณ ห้องประชุมธาราแกรนด์ ธารามันตรา ชะอำรีสอร์ท อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี