บรรยากาศอบรมหลักสูตร 2 “คุณธรรม จริยธรรมเด็ก ทางรอดของสังคม”

10 ส.ค.64 เวลา 9.00-12.00 น. บรรยากาศการอบรมฯ ผ่านระบบออนไลน์ของ จ.เพชรบุรี ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม หลักสูตร 2 “คุณธรรม จริยธรรมเด็ก ทางรอดของสังคม” ..โดยศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ราชบัณฑิต ให้เกียรติเป็นวิทยากร
ทีมข่าว ปชส.ศธจ.