อบรมหลักสูตร 3 โครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ เส้นทางวิชาชีพครู จะก้าวเดินไปทิศทางใด

💥 13 สค.64 เวลา 9.00-12.00 น. 👉ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา หลักสูตร 3 โครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ เส้นทางวิชาชีพครู จะก้าวเดินไปทิศทางใด โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร 5 ท่าน
-นายชินวรณ์ บุญยเกียรติ
-ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ
-ดร.วิสิทธิ์ ใจเถิง
-นายธนชน มุทาพร
-ดร.รัชชัยย์ ศรสุวรรณ
ทีมงาน ปชส.ศธจ.