ออกตรวจ ติดตาม เฝ้าระวัง ดูแลช่วยเหลือนักเรียนและนักศึกษา

ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 11 และ 14 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ได้ประสานพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) โดยการนำของประธานเครือข่าย 8 อำเภอ ร่วมตรวจติดตาม เฝ้าระวัง ดูแลช่วยเหลือนักเรียนและนักศึกษา ตามจุดเสี่ยง สนามกีฬา ห้างสรรพสินค้า สวนสาธารณะ ร้านเกม และโต๊ะสนุกเกอร์ ภายใน 8 อำเภอ ในช่วงเทศกาลวาเลนไทน์ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ไม่พบนักเรียนนักศึกษาที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม และส่วนใหญ่มากับผู้ปกครอง