เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นางสุภาณี กิมกัว รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้นายภิมุข ศรีสมบูรณ์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคลและงานคุรุสภา เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย 2 หมู่ 11ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าหน่วยงานข้าราชการและจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน