แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

  1. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อ04 ข้อ36.รวมเล่มแผนฯระยะ 1 ปี 19 04 66

 

  1. โครงการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Img017