ติดตามการดำเนินงานโครงการแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน 2563

ในวันที่ 21 กันยายน 2563 กลุ่มนโยบายและแผน ศธจ.เพชรบุรี ได้ดำเนินการติดตามการดำเนินโครงการ การประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษา พื้นที่ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระดับจังหวัด ณ โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่
1. โรงเรียนป่าเด็งวิทยา อำเภอแก่งกระจาน
2. โรงเรียนบ้านป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน
3. โรงเรียนตชด.นเรศวรบ้านห้วยโสก อำเภอแก่งกระจาน
ภาพ/ข่าว..ฐิติกา   นำเผยแพร่…ธนิษฐา