โครงการพัฒนาการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

9 พฤศจิกายน 2563 นายสมสันต์ ลือกำลัง ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ร่วมต้อนรับ นายถาวร เสนเนียม รมช.ว่าการกระทรวงคมนาคม
ในโอกาสเป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สืบสานศาสตร์พระราชา
เพื่อการพัฒนาทักษะชีวิตอย่างยั่งยืน” ณ ร.ร.บ้านหนองเกตุ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี วีรยา. ภาพ/ข่าว