โครงการให้คำปรึกษาและบูรณาการงานตรวจสอบภายใน สำหรับผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ในวันที่ 12 – 14 กันยายน 2565 นางพัชราลัย พงษ์เผือก นักวิชาการตรวจสอบภายใน ศธจ.เพชรบุรี ได้เข้าร่วมโครงการให้คำปรึกษาและบูรณาการงานตรวจสอบภายใน สำหรับผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์อินน์ พระราม 6 กรุงเทพมหานคร