โครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 นายสมสันต์ ลือกำลัง ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ประธานในพิธี พร้อมด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต  2, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10, อาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรี, สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบุรี, โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมพิธีเปิดโครงการ “ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพื่อปลูกฝัง/สร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร และบุคลากร ให้มีจิตอาสาและจิตสาธารณะบำเพ็ญประโยชน์ ช่วยเหลือผู้อื่น ณ โรงเรียนคงคาราม อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี กิจกรรมนี้จะดำเนินต่อไปจนถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2563