โครงการ TFE (Teams For Education)

6-7 พฤศจิกายน 2563 นางพัชรา แย้มสำราญ ศึกษานิเทศก์ นำทีมงานเข้าเก็บข้อมูลภาคสนาม ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งลึก ซึ่งเข้าร่วมโครงการ TFE (Teams For Education) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี.. ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี
ท่านมานะ เพิ่มพูล หัวหน้าอุทยานแก่งกระจาน ..ครูแมว ร.ร.สาธิต ม.ราชภัฏเพชรบุรี และทีมงานพริกกระเหรี่ยง. วีรยา ภาพ/ข่าว