05 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดเพชรบุรี
Phetchaburi Provincial Education Office

ที่อยู่

อาคาร 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เลขที่ 38 หมู่ 8 ถนนหาดเจ้าสำราญ
ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 0-3289-3094 โทรสาร : ไม่มี
E-mail : phetchaburi@moe.go.th

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
ห้อง ศธจ. 032-893095
กลุ่มนิเทศฯ 032-893096
กลุ่มบริหารงานบุคคล 032-893091 หรือ 084-2956362
กลุ่มลูกเสือฯ 032-893092
กลุ่มพัฒนาการศึกษา 032-893093
กลุ่มนโยบายและแผน 032-893094
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน 032-893097

แผนที่ตั้งหน่วยงาน

แผนที่