19. ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ปีการศึกษา 2563

เอกสารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ปีการศึกษา 2563 (word)

เอกสารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ปีการศึกษา 2563 (pdf)