กลุ่มนโยบายและแผน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เราทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติ

3 พฤษภาคม 2566 เวลา 15.00 น. นางสาวสุนิตย์ ดีประหลาด ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้กลุ่มนโยบายและแผน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เราทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติ ณ วัดห้วยกวางจริง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี โดย..นางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธี