31.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรี

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรี