32 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต การจัดทำมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต สำหรับภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน

แผนพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564