4.แนวทางการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาฯโดยผ่านกลไลคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี

  1. แนวทางการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาฯ (word)
  2. แนวทางการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาฯ (PDF)