41.แนวทางการขับเคลื่อนการศึกษายกกำลังสองฯ โดยดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงสึกษาธิการ

แนวทางการขับเคลื่อนการศึกษายกกำลังสองฯ โดยดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงสึกษาธิการ