52.สนามบินเกาะกงและยุทธศาสตร์สร้อยไข่มุกของจีน โดย ศนิโรจน์ ธรรมยศ

สนามบินเกาะกงและยุทธศาสตร์สร้อยไข่มุกของจีน โดย ศนิโรจน์ ธรรมยศ