6.คำแถลงนโยบายครม. พลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา

คำแถลงนโยบายครม. พลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา