73.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี

เอกสารรายงานผลแผนปฏิบัติราชการ ปี 2564 
1.รายงานผลแผนพัฒนาการศึกษา
2.รายงานผลแผนปฏิบัติราชการ
3.รายงานผลการดำเนินงานติดตาม
4.รายงานผลแผนชายแดน
5.รายงานผลการขับเคลื่อนกศจ.
6.รายงานเวทีประชาคม
7. รายงานผลการดำเนินงานพลเมืองดี 
8.แบบรายงานผล IFTE
9.รายงานผลการดำเนินงานปฐมวัย
10.รายงานผลงานวิจัยส่งแผน
11.รายงานผลการดำเนินงานยาเสพติด2564
12.รายงานผลการดำเนินงานยาเสพติด2564งบเพิ่มเติม
13.แบบรายงานผลตามแผน(สป.) พสน
14.แบบรายงานผลตามแผน(สป.) พัฒนากิจกรรมลูกเสือ
15.แบบรายงานผลตามแผน(สป.) ร.ร.ดีวิถีลูกเสือ
16.แบบรายงานผลตามแผน(สป.) ระเบียบแถว
17.รายงานผลการดำเนินงานข้อมูล
18. แบบ สงป 301
19. แบบ สงป 302
20. SPBB