ติดต่อเรา

สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดเพชรบุรี
Phetchaburi Provincial Education Office

หมู่ 2 ถนนบางจาก-หนองปลาไหล
ตำบลวังตะโก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
E-mail : webmaster@pbipeo.go.th

เบอร์ติดต่อ

0 3289 9936-7 (เบอร์กลาง)

0 84295 6362 (เบอร์ตรงกลุ่มบริหารงานบุคคล)

1. กลุ่มอำนวยการ 7. กลุ่มลูกเสือฯ
2. กลุ่มอำนวยการ (การเงิน) 8. กลุ่มเอกชนฯ
3. กลุ่มบริหารงานบุคคล 9. หน่วยตรวจสอบภายใน
4. กลุ่มนโยบายและแผน 10. งานคุรุสภา-ผอ.กลุ่มบุคคล
5. กลุ่มนิเทศฯ 11. หน้าห้อง ศธจ.เพชรบุรี
6. กลุ่มพัฒนาการศึกษา 12. รอง ศธจ.เพชรบุรี

 

แผนที่ ศธจ.เพชรบุรี

ส่งข้อความติดต่อ สอบถาม