ติดต่อเรา

สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดเพชรบุรี
Phetchaburi Provincial Education Office

อาคาร 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เลขที่ 38 หมู่ 8
 ถนนหาดเจ้าสำราญ
ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
E-mail : webmaster@pbipeo.go.th

เบอร์ติดต่อ

1. กลุ่มอำนวยการ 032 893090 7. กลุ่มลูกเสือฯ 032 893092
2. กลุ่มอำนวยการ (การเงิน) 032 893089 8. กลุ่มเอกชนฯ 032 893097
3. กลุ่มบริหารงานบุคคล 032 893091 9. หน่วยตรวจสอบภายใน 032 893094
4. กลุ่มนโยบายและแผน 032 893094 10. งานคุรุสภา-ผอ.กลุ่มบุคคล 032 893088
5. กลุ่มนิเทศฯ 032 893096 11. หน้าห้อง ศธจ.เพชรบุรี 032 893095
6. กลุ่มพัฒนาการศึกษา 032 893093 12. รอง ศธจ.เพชรบุรี  032 894000

 

ส่งข้อความติดต่อ สอบถาม