ติดต่อเรา

สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดเพชรบุรี
Phetchaburi Provincial Education Office

ที่อยู่

หมู่ 2 ถนนบางจาก-หนองปลาไหล
ตำบลวังตะโก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
E-mail : webmaster@pbipeo.go.th

เบอร์โทรศัพท์    0 3289 9937

แผนที่ ศธจ.เพชรบุรี

ส่งข้อความติดต่อ สอบถาม

วิธีการเดินทางมาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี

  1. เริ่มต้นเดินทางโดยรถโดยสารประจำทางจากสถานนีขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร-สถานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี
  2. ออกเดินทางจากสถานีขนส่งจังหวัดเพชรบุรีด้วรถรับจ้างเหมาบริการมายังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี

คลิปวีดิโอจำลองการเดินทางจากกรุงเทพมหานคร-สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี

  1. กรุงเทพมหานคร มายังสถานีขนส่งจังหวัดเพชรบุรี

 

2. สถานีขนส่งจังหวัดเพชรบุรี มายังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี