ติดต่อเรา

สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดเพชรบุรี
Phetchaburi Provincial Education Office

อาคาร 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เลขที่ 38 หมู่ 8
 ถนนหาดเจ้าสำราญ
ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 0-3289-3094

E-mail : webmaster@pbipeo.go.th

ส่งข้อความติดต่อ สอบถาม