ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

ร่วมเป็นเกียรติในการเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนนโยบายโครงการกองทุนการศึกษาให้กับผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ในการกำกับดูแลของ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี โดยคณะอาสาสมัครโครงการกองทุนการศึกษาประจำองคมนตรีและอาสาสมัครประจำพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์

1 2 3 18