ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก ภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง รายชื่ […]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโคร […]

การบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดเพชรบุรี

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี  จัดประชุมคณะกรรมการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี  ครั้งที่ 1/2564  เพื่อดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ แนงทางการดำเนินงาน “โรงเรียนคุณภาพของชุมชน” และ “โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง