ร่วมเป็นเกียรติในการเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนนโยบายโครงการกองทุนการศึกษาให้กับผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ในการกำกับดูแลของ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี โดยคณะอาสาสมัครโครงการกองทุนการศึกษาประจำองคมนตรีและอาสาสมัครประจำพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์

วันจันทร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2567 นางสุภาณี กิมกัว รองศึกษา […]

1 2 3 49