วารสารประชาสัมพันธ์ เรื่อง รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565

นายสมสันต์  ลือกำลัง ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้ว […]

วารสารประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับความเข้มแข็งการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ปี 2565

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบั […]

วารสารประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาหลักสูตรฯ โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคม เพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จังหวัดเพชรบุรี

วันศุกร์ ที่ 10  มิถุนายน  2565  นายสมสันต์  ลือกำลัง  […]

วารสารประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประชุมคณะทำงานพัฒนาหลักสูตรฯ โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมฯ ณ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2

วันอังคารที่ 7  มิถุนายน  2565  นางยุพาภรณ์  จงเจริญ ผู […]

1 2 3 4 9