ข้อมูลสารสนเทศ

ข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ปีการศึกษา 2563 (ปีงบประมาณ 2564)

ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2563

ข้อมูลพื้นฐาน2563

คลิก ดูข้อมูลงานข้อมูลสารสนเทศ ศธจ.เพชรบุรี

เล่มข้อมูลสารสนเทศ
ปีการศึกษา 2563