ข้อมูลสารสนเทศ

ข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ปีการศึกษา 2564 (ปีงบประมาณ 2565)

ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2564

เล่มข้อมูลปีการศึกษา2564

 

คลิก ดูข้อมูลงานข้อมูลสารสนเทศ ศธจ.เพชรบุรี

เล่มข้อมูลสารสนเทศ
ปีการศึกษา 2563