ข้อมูลสารสนเทศ

ข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ปีการศึกษา 2565 (ปีงบประมาณ 2566)

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565

นำเสนอข้อมูล65 แผนพัฒปรับยอด

คลิก ดูข้อมูลงานข้อมูลสารสนเทศ ศธจ.เพชรบุรี

ข้อมูลพื้นฐาน
ปีการศึกษา 2565