“Kick Off สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีนเด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม” โครงการฉีดวัคซีน Pfize

….****  วันที่ 8 ตุลาคม 2564  นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี     นายสมสันต์  ลือกำลัง ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี  และคณะ  เข้าตรวจเยี่ยมการฉัดวัคซีน  “Kick Off สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีนเด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม” โครงการฉีดวัคซีน Pfizerให้นักเรียนในจังหวัดเพชรบุรี  ณ โรงเรียนพรหมานุสรณ์เพชรบุรี  โรงเรียนดอนยางวิทยา โรงเรียนบางจานวิทยา